Forside


Gro projektet handler om natur, økologi, sundhed og fællesskab

Natur
Naturen er ikke bare det grønne derude. Vi er en del af naturen, og på Gro oplever vi det. Med kikkerter studerer vi fugle. Med mikroskoper studerer vi insekter. Med stjernekikkerter studerer vi månen og andre planeter. Vi leger i skoven. Vi har skattejagt, hvor man skal bruge kompas. Vi undersøger træer og afprøver, om grenene kan bøje og svinge hurtigt tilbage, så de egner sig til at lave flitsbue. Her er masser af fugle, mus, krybdyr – og hvepsene spiser insekt larver, så vi stort set ikke har myg.

Økologi
Vi har de sidste par år arbejdet på at genopbygge jorden på vores nye grønsagsareal. Vi har grubbet jorden (lavet dybe sprækker) og sået græsser med dybe pælerødder, der har vokset ned gennem sprækkerne. Vi har hentet jord fra naturområder og fra kompost fra økologiske avlere – og hermed skaffet sunde jordbakterier og opformeret dem i vore egne komposter. Vi har fjernet kvikgræs og andet, der kun laver vandrette rødder i overfladen. Og vi har i stedet fyldt den øverste meter af jorden med masser af rødder, der er fulde af vand – og som danner små side rødder, der kun lever 3 uger, og som bakterierne lever af. Næste fase i genopbygningen er at tilføre jord fra naturområder, hvor der om foråret er mange insekt æg. Målet er, at der skal være masser af små huller og sprækker i jorden, og at der skal bo millioner af flyvende insekter og biller i jorden. Den øverste meter af jorden skal være som en stor svamp med rødder fulde af vand. Så skal der aldrig vandes, og der er rigelig af vand – selv med 3-4 måneders tørke.

Planter lever af kulstof og kvælstof fra luften. Resten af stofferne skaffer bakterierne, fordi de udskiller syre, der opløser ler og sand, hvorved der dannes en næringsvæske fuld af alle grundstoffer, som planternes rødder så optager. I det traditionelle landbrug får fødevarerne 25-30 grundstoffer. I mange økologiske og biodynamiske jordbrug i dag får man 40-60 grundstoffer. Målet er at få mindst 90 grundstoffer. Så bliver fødevarerne fulde af olier og plantesukker, dufter dejligt og smager lækkert. Og de virker så som naturens medicin, sådan at sygdomme forsvinder.

En naturlig jord, hvor den øverste meter af fuld af rødder, binder store mængder af CO2 – og bidrager dermed til at mindste den globale opvarmning.

Sundhed
Vi har både frugtplantage og grønsagsmark og køber andre økologiske fødevarer. Vi underviser i at lave sund mad, som er let at lave, - som børnene kan lide, - som mætter dejligt, - og som har en helbredende virkning på allergi, astma, gigt, kræft og alle de andre livsstilssygdomme.

Vores erfaring er, at sådan en sund mad giver ulyst til at dope sig med alkohol, tobak, narkotiske stoffer og kød. Alle vore hovedretter er veganske.

Mentalt og psykisk går den europæiske børneopdragelse ud på, at børnene i ½-1½ års alderen skal fortrænge underlivets dyriske bevidsthed, - at de i 3-4 års alderen skal spalte bevidstheden i en højre og venstre side, så de får et individualistisk JEG kontra de andre, - og at de i 12-14 års alderen skal flytte deres JEG op i hjernen, hvorefter de får en endimensionel tankegang, der passer til, hvordan en computer tænker, - og får en krop, der så opleves som en slags maskine. Tilhængerne heraf mener, at vi hermed har hævet os op over naturen - og nu kan styre alting.

På Gro mener vi, at den europæiske bevidsthedsstruktur er destruktiv – og at vi skal integrere den splittede bevidsthed – og hjælpe børn og unge til at bevare og få en sammenhængende bevidsthed. Det stræber vi efter organisatorisk, ledelsesmæssigt og pædagogisk. Det handler helt simpelt om, at tanker, følelser og krop udfolder sig harmonisk.

Fællesskab
Vi laver mad sammen, leger sammen, har fælles kreative aktiviteter. Organisatorisk er der nogle, der laver aftaler på møder, - andre der bare går i gang og koordinerer sig med andre, - også nogle der udfolder sig kunstnerisk, - samt andre, der mest tager sig af hinanden. Her er frihed til at være, som man er. Man spejler sig i de andre – og opdager og bliver bekræftet i, hvad man vil med sit liv.

En uges ophold hvert år bliver en følelsesmæssig evaluering, hvor man finder sine egne rødder, opbygger sociale og personlige kompetencer, styrker sit selvværd og afprøver sine grænser. Man ser så sit liv fra naturens perspektiv – og ser sine muligheder i det sociale samspil med andre, der også udforsker det naturlige og oprindelige. Især børn og unge har enormt stor glæde af sådan en årlig uge. Vores erfaring er, at der her sker betydeligt større skridt i den personlige udvikling – end der sker i dagligdagens mange udfordringer og problemløsninger.

Vi går ikke ind for flertalsdiktatur eller selvundertrykkelse. Vi ønsker at støtte hinanden i en læringsproces, der drejer sig om at tage udgangspunkt i egen vilje og egne erhvervede erfaringer, - at sætte individuelle mål, evaluere og korrigere, - koordinere sig med andre, - fejre opnåede resultater, - åbne sig for andres tanker og følelser, - udtrykke sig frit, rose og give kritik, - støtte og hjælpe andre, - forvandle og udvikle sig.

Og vi skal i hvert fald slappe af og have det sjovt