Forside

Tilmelding til Gro sommerlejr 2019

            Hvis du har købt billet på Ticket Master til en uge, skal du selvfølgelig ikke også betale for ugen til vores bank konto eller med MobilePay.
            Men du må meget gerne tilmelde dig her, selv om vi får besked fra Ticket Master.

Tilmelding

Uge 28: lørdag 6/7   -  lørdag 13/7 Ikke flere pladser

Uge 29: lørdag 13/7 -  lørdag 20/7  Forælder og børn

Uge 30: lørdag 20/7 -  lørdag 27/7 Ikke flere pladser

Uge 31: lørdag 27/7 -  lørdag 3/8    Forælder og børn


Antal voksne:     (Over 25 år: 1085 kr. pr. person pr. uge)

Antal unge:         (15-24 år: 805 kr. pr. person pr. uge)

Antal børn:         (2-14 år: 630 kr. pr. person pr. uge)

Børn under 2 år er gratis. Er du eneforsørger, skal du kun betale for dig selv og de 2 ældste af dine
egne børn. Nummer 3, 4 osv er gratis. Skriv antal på alle børn, men kontakt os inden betaling.

  Jeg/vi vil gerne leje underlag, sovepose og lagenpose eller lignende til ovenstående (100 kr. pr. person pr. uge). Betales på lejren.

Jeg/vi medbringer eget telt

Kom enkelte dage: Ring til lejren (2721 0467)
og spørg, om der er plads.
Priser: 155 kr. for voksne, 115 kr. for unge
og 90 kr. for børn. (Hvis sovegrej + 100 kr.)


Deltag uden at sove:
Pris pr. måltid:
Voksen 50 kr.
Ung 40 kr.
Barn 30 kr.

Gæster gratis.

Samlet pris, beregnet ud fra ovenstående (kr.):

Fornavn

Efternavn

Vej/gade og nummer

Postnummer

By

Email

Meddelelse

Dine informationer bliver gemt i vores database -
og bliver slettet senest inden 2 år.

      Først når du har indbetalt     kr. til vores konto Merkur Bank. reg.nr. 8401 konto nr. 1044124, er du endelig tilmeldt.

Du kan også betale med MobilePay - 40 42 75 54.

Tilbagebetaling ved afbud
Hvis du alligevel ikke kan deltage i lejren og må melde afbud, skal dette ske indtil 4 uger før din lejr starter - for at få dine penge retur.

Bytte uge
Det er muligt at bytte til en anden uge, hvis der er ledige pladser.

Tilbagebetaling ved sygdom eller anden årsag
Bliver du syg eller andet, skal du melde afbud senest ved ugens start. Du skal derefter sende skriftlig begrundelse for dit afbud. Så vil vi efter sommeren tage stilling til, om vi kan refundere din betaling.

Undtagelser, forbehold og ansvar
En uge kan aflyses. I så fald kan du komme på en anden uge, hvor der er plads, eller du kan få pengene tilbage.
Dyr må ikke medtages.
Vi påtager os intet ansvar i forbindelse med forløb, der har eller kan få terapilignende karakter.

Medlem
Sommerlejren er ikke offentlig. Alle voksne deltagere bliver medlemmer af vores 2 foreninger Gro Ølejr og Folk og natur.
Gro Ølejr forening arrangerer de enkelte ugers aktiviteter. Folk og Natur har ansvar for jordbrug, materiel, miljø og sikkerhed.

Formålsparagraf for foreningen Gro Ølejr
Foreningens formål er at skabe social forståelse i almindelighed, herunder især forståelse for natur og kulturværdier og for betydningen af at skabe og opretholde et menneskevenligt samfund.
    Formålet søges opfyldt ved at afholde ølejr, hvorved forstås en ferieform, som mennesker med forskellig alder og social baggrund danner mindre, selvstyrende samfund i nær kontakt til naturen og med mulighed for at deltage i meningsfyldte aktiviteter.

Formålsparagraf for foreningen Folk og Natur
Stk.1. Foreningens formål er at arrangere og gennemføre sommerfestivaler, sommerlejre, kurser og eventuelle andre tilsvarende arrangementer samt facilitere Gro Ølejr.
Stk.2. Med foredrag, debatter, workshops, øvelser, kultur tiltag mm skal foreningen fremme en udvikling, hvor man genskaber sammenhæng mellem by og land, mennesker og natur, oprindelig naturligt fællesskab og naturlig krop og bevidsthed, sund livsstil, naturlig brug af jorden og harmoni mellem alt levende, global solidaritet og samarbejde. Foreningen stræber efter social sammenhæng i forhold til integration, inklusion og forskellige samfundsgrupper og familier.
Stk.3. Medlemmer udfører alle de opgaver, som deltagere og aktivister skal gøre for at få arrangementerne til at fungere. Det er transport i køretøj til og fra arrangementerne for deltagere, gæster, materiel, mad og lignende. Opstilling af telte, domes, skur, vandforsyning og lignende. Deltagelse i havearbejde, høst af grønsager og frugt. Deltagelse i madlavning, opvask, oprydning, rengøring mm. Deltagelse i bagning, brygning af kaffe og te, passe bar mm. Gravning af huller til multtoiletter og flytning af mult lokum. Deltagelse i affaldssortering. Nedtagning og opbevaring af materiel mm. Bygning, vedligeholdelse og reparation af huse og lignende. Deltagelse i leg.

Sikkerhed og forsikring
Ved ankomsten til lejren skal alle voksne skrives ind som medlemmer. Der skal oplyses navn, postadresse eller email. Hvis der sker uheld eller ulykker i forbindelse med de aktiviteter, der står i Folk og Naturs formålsparagraf, er det deltagernes egne forsikringer, der dækker.