Forside

Tilmelding til Gro sommerlejr 2019

            Hvis du har købt billet på Ticket Master til en uge, skal du selvfølgelig ikke også betale for ugen til vores bank konto eller med MobilePay.
            Men du må meget gerne tilmelde dig her, selv om vi får besked fra Ticket Master.

Tilmelding

Uge 28: lørdag 6/7   -  lørdag 13/7 Ikke flere pladser

Uge 29: lørdag 13/7 -  lørdag 20/7  Forælder og børn

Uge 30: lørdag 20/7 -  lørdag 27/7 Ikke flere pladser

Uge 31: lørdag 27/7 -  lørdag 3/8    Forælder og børn


Antal voksne:     (Over 25 år: 1085 kr. pr. person pr. uge)

Antal unge:         (15-24 år: 805 kr. pr. person pr. uge)

Antal børn:         (2-14 år: 630 kr. pr. person pr. uge)

Børn under 2 år er gratis. Er du eneforsørger, skal du kun betale for dig selv og de 2 ældste af dine
egne børn. Nummer 3, 4 osv er gratis. Skriv antal på alle børn, men kontakt os inden betaling.

  Jeg/vi vil gerne leje underlag, sovepose og lagenpose eller lignende til ovenstående (100 kr. pr. person pr. uge). Betales på lejren.

Jeg/vi medbringer eget telt

Kom enkelte dage: Ring til lejren (2721 0467)
og spørg, om der er plads.
Priser: 155 kr. for voksne, 115 kr. for unge
og 90 kr. for børn. (Hvis sovegrej + 100 kr.)


Deltag uden at sove:
Pris pr. måltid:
Voksen 50 kr.
Ung 40 kr.
Barn 30 kr.

Gæster gratis.

Samlet pris, beregnet ud fra ovenstående (kr.):

Fornavn

Efternavn

Vej/gade og nummer

Postnummer

By

Email

Meddelelse

Dine informationer bliver gemt i vores database -
og bliver slettet senest inden 2 år.

      Først når du har indbetalt     kr. til vores konto Merkur Bank. reg.nr. 8401 konto nr. 1044124, er du endelig tilmeldt.

Du kan også betale med MobilePay - 40 42 75 54.

Arrangør
Gro Sommerlejr arrangeres af foreningen Folk og Natur. Vores CVR nummer er 37074861. Vi er en lille gruppe, der mødes et par gange om året - og snakker om erfaringer og planlægning af næste års lejr. Vi hjælper med at sætte lejren op og tage den ned igen. Vi håber, at flere har lyst til at være med i arrangørgruppen.

Økonomisk støtte
Kontakt os, hvis du ikke har råd til at betale fuld pris. Hvis du gerne vil støtte andre, der ikke har råd, kan du månedlig eller en enkelt gang indbetale et beløb på vores konto (reg.nr. 8401 konto nr. 1044124) og skrive støtte.

Mad
Alle hovedretter - morgenmad, frokost og aftensmad - er veganske. Vi bager også veganske kager og laver sund vegansk slik. Mælk, ost, æg, honning og lignende købes i begrænset mængde, hvis nogen vil have det. Hvis man vil have kød, skal man selv betale for det, og så skal man grille over bålet. Vi vil ikke have kød i køkkenteltene.

Tilbagebetaling ved afbud
Hvis du alligevel ikke kan deltage i lejren og må melde afbud, skal dette ske indtil 4 uger før din lejr starter - for at få dine penge retur.

Bytte uge
Det er muligt at bytte til en anden uge, hvis der er ledige pladser.

Tilbagebetaling ved sygdom eller anden årsag
Bliver du syg eller andet, skal du melde afbud senest ved ugens start. Du skal derefter sende skriftlig begrundelse for dit afbud. Så vil vi efter sommeren tage stilling til, om vi kan refundere din betaling.

Undtagelser, forbehold og ansvar
En uge kan aflyses. I så fald kan du komme på en anden uge, hvor der er plads, eller du kan få pengene tilbage.
Dyr må ikke medtages.
Vi påtager os intet ansvar i forbindelse med forløb, der har eller kan få terapilignende karakter.
Vi påtager os intet ansvar i forbindelse med trafikforsinkelser, strejker, lockouts eller force majeure situationer.

Medlem
Sommerlejren er ikke offentlig. Alle deltagere på 15 år og derover bliver medlemmer af Ølejrbevægelsen og vores forening Folk og Natur. Der er intet kontingent. Medlemmerne deltager i al forskellig aktivitet i forbindelse med sommerlejren.

Formålsparagraf i foreningen Ø-lejrbevægelsen
Ø-lejrbevægelsens formål er at skabe social forståelse i almindelighed, herunder især forståelse for natur og kulturværdier og for betydningen af at skabe og opretholde et menneskevenligt samfund.
    Formålet søges opfyldt ved at afholde ølejre, hvorved forstås en ferieform, som mennesker med forskellig alder og social baggrund danner mindre, selv- styrende samfund i nær kontakt til naturen og med mulighed for at deltage i meningsfyldte aktiviteter.

Formålsparagraf i foreningen Folk og Natur
§2. Formål
    Stk.1. Foreningens formål er
- ved siden af Kysøkos økologiske frugtplantage og Harrested Skov årligt at etablere en stor økologisk grønsagshave med sommergrønsager udført af interesserede medlemmer.
- at facilitere Gro Øgruppe, der er med i Ølejrbevægelsen, og som laver Gro Sommerlejr (ølejr).
- forbedre mulighederne for naturoplevelser med aktiv deltagelse i planer og udførelse.
- udbrede forståelse for natur, og at mennesker er en del af naturen.
    Stk.2. Med foredrag, debatter, workshops, øvelser, kultur tiltag mm. skal foreningen fremme en udvikling, hvor man genskaber sammenhæng mellem by og land, mennesker og natur, sund livsstil, naturlig brug af jorden og harmoni mellem alt levende, global solidaritet og samarbejde. Foreningen stræber efter social sammenhæng i forhold til integration, inklusion og forskellige samfundsgrupper og familier. Foreningen skal via leg hjælpe børn og unge med at undgå en splittet bevidsthed – samt via sociale aktiviteter hjælpe voksne med at få en integreret bevidsthed, så man kan leve på en oprindelig og naturlig måde.
    Stk.3. Medlemmer udfører alle de opgaver, som deltagere og aktivister skal gøre for at få arrangementerne til at fungere. Det er transport i køretøj til og fra arrangementerne for deltagere, gæster, materiel, mad og lignende. Opstilling af telte, domes, skur, vandforsyning og lignende. Deltagelse i havearbejde, høst af grønsager og frugt. Pasning af dyr, malkning, lave mælkeprodukter mm. Deltagelse i madlavning, opvask, oprydning, rengøring mm. Deltagelse i bagning, brygning af kaffe og te, passe bar mm. Gravning af huller til multtoiletter og flytning af mult lokum. Deltagelse i affaldssortering. Nedtagning og opbevaring af materiel mm. Bygning, vedligeholdelse og reparation af huse og lignende. Deltagelse i leg.

Sikkerhed og forsikring
Ved ankomsten til lejren skal alle på 15 år og derover skrives ind som medlemmer. Der skal oplyses navn, adresse og gerne email adresse. Hvis der sker uheld eller ulykker i forbindelse med de aktiviteter, der står i formålsparagraffen, er det deltagernes egne forsikringer, der dækker.